Extruder Pompa

POLİMER EKSTRÜZYONUNDA DİŞLİ POMPA KULLANIMI

Dişli pompalar ekstrüzyon sektöründe yıllardır başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Dişli pompalar pozitif deplasmanlı pompaların bir çeşiti olup, akıştaki salınımı yok ederek stabil akışı sağlayan pompalardır. Operasyon şartlarına ve polimerin karakteristiğine bağlı olarak %0,5 altındaki dalgalanma dişli pompa tarafından kompanse edilebilir. Şekil 2, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddesi ile yapılan boru ekstrüzyonunu bizlere örnek olarak göstermektedir. Dişli pompa kullanımı sayesinde akıştaki dalgalanma mükemmel bir şekilde azaltılmış ve belirlenen boru çapında üretim yapılırken daha az polimer ihtiyacı duyulmuştur. Bu çalışma sonucunda günde 130 kg lık hammadde kazancı tespit edilmiştir. Yüksek hammadde fiyatları gözönüne alındığında bu kazanç gözardı edilemez.

Akıştaki dalgalanmayı kompanse etmesi dışındaki diğer önemli fonsiyonu basınçlandırma işini üstlenmesidir. Bu işi ekstruderden daha verimli bir şekilde yapar. Ekstruder-dişli pompa kombinasyonu, girişten ektruder kafası arasındaki basınçlandırmayı daha az enerji tüketimi ile gerçekleştirir. Buna ek olarak, eriyik polimer daha az ısıtılmış olur ki bu sadece sıcaklığa duyarlı polimerler için pozitif bir etki değildir.

Ekstrüzyon uygulama alanları yüksek viskozite, giriş basıncı ve difransiyel basınç parametreleri ile sınıflandırılır. Melt pompaları tipik olarak max.250 bar lık difransiyel basınca gore dizayn edilmiştir. Bir sonraki örnek, pompa malzemesi ve pompa yapısındaki yüksek talepleri örneklemek için verilmiştir.

Polistirenin (PS) ekstrüzyonu

sırasında, 250°C’ de eriyik polimerin viskozitesi 1,500-2,500 Pas arasında seyreder ve 120 bar’lık difransiyel basınç(difransiyel basınç Δp = çıkış basıncı p2 – giriş basıncı p1 )oluşturulur. EXTRU 176-8 (dişli çapı ve dişli boyu 110 mm’dir)ile saatte 2,500 kg lık PS transfer edilirken gereken tork yaklaşık 3,300 Nm’ dir. Bu süreçte, bu torkun yarısı tahrik ile dönen şaftan diğer kısa şafta dişliler arasındaki küçük yüzey alanı sayesinde aktarılır. Bu yüzden şaft malzemesi olarak nitrifikasyon (sertleştirilmiş) işlemine tabi tutulmuş malzeme çeliği kullanımı bu tip pompa için en avantajlısıdır. Bu durum operasyon süresi boyunca aşırı yük binen burç yataklar için de aynıdır. Bu uygulamada çoğunlukla sertleştirilmiş malzeme çeliği kullanılır. Ayrıca yüksek aşındırıcı etkisi olan pigment ve dolgu malzemelerinin, çoğu polimer ile birlikte operasyon edildiğini hatırlatmakta fayda var.

Özellikle polimer alanında, yıllardır bu malzeme kombinasyonu şaft ve yataklarda kullanılarak güvenilirliği ispatlanmıştır. Pompa boyutundan bağımsız bir şekilde max. müsade edilebilir pompa hızından söz edilirken, dişli uçlarında oluşan çevresel şaft hızı dikkate alınmalıdır. Tipik olarak, ekstrüzyon sırasında bu değerler yaklaşık 0.4-0.5 m/s’ dir.

Melt pompalarının avantajlarını kısaca özetlemek gerekirse eğer;

Stabil bir akış sağlayarak polimer akışındaki dalgalanmayı kompanse eder.

Ürün kalitesinin arttırır.

Ekstrüder üzerinden basınçlandırma yükünü alarak bu işi daha verimli bir şekilde yapar. Bu şekilde enerji kazancı sağlar. Kapasite artışına sebep olur.

Eriyik polimerdeki düzensiz sıcaklık artışının önüne geçer.

Vida-kovan revize sürelerini öteleyerek bakım maliyetlerini azaltır.

Maliyetlerin minimize edilmeye çalışıldığı ve kalitenin daha çok ön plana çıktığı polimer sektöründe, bu avantajlar gözönüne alındığında melt pompasının kazançları gözardı edilemez bir hal almıştır.

2019-04-17T08:06:17+00:00